uudised
büroo
Ilmar Heinsoo
galerii
kontakt

ARX

AS ARX asutati 1. novembril 1990.a. eraaktsiaseltsina.

Aktiivne projekteerimisalane tegevus käivitus 1992.a., pärast senise
AS Eesti Projekt osakonna peaarhitekti Ilmar Heinsoo asumist büroo peaarhitekti kohale.

1996.a. kevadel otsustasid aktsionärid aktsiaseltsi ümber kujundada osaühinguks. Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX Osaühing kanti äriregistrisse 19.06.1996.a. osakapitaliga 44 000 krooni. Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX on tegutsenud sõltumatu konsultatsioonibüroona arhitektuur-ehitusliku projekteerimise alal. Peamiselt arhitektuurse projekteerimisega, aga ka projektijuhtimise alal tegutsedes on saadud rikkalikult kogemusi koostööst erinevate inseneribüroodega. Omame koostöökogemust ka kolleegidega Soomest (Arkkitehtitoimisto Ruokosuo OY, ARK-BAU OY ja Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co), Kanadast (Parkin Architects Limited) ning mujaltki.

Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX on kantud majandustegevuse
registrisse ja omab luba tegeleda järgmiste aladega:
projekteerimine – registreeringu nr EP10046925-0001;
ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiis – registreeringu
nr EK10046925-0001.

 

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD
vastutav spetsialist volitatud arhitekt Ilmar Heinsoo

– planeeringud;
– arhitektuur;
– sisearhitektuur;
– ekspertiisid.

Lisaks pikaajalisele kogemusele kõige erinevamate hoonete – eramutest büroohooneteni – projekteerimisel, omame eriettevalmistust ja süvendatud kogemust tervishoiuasutuste (haiglate jms) funktsionaalsel planeerimisel
ja projekteerimisel.

 

KÕRVALTEGEVUSALAD
vastutav spetsialist ins Peeter Kreutsberg

– tarindid;
– ekspertiisid.

Oma töös kasutame litsentseeritud projekteerimistarkvara
AutoCAD 2018 ja ArchiCAD 21. Omame erialast tsiviilvastutus-kindlustust vastavalt lepingule ERGO Kindlustusega.
Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX OÜ on Eesti Projektbüroode Liidu, mis alates 2015. aastast kannab nime Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, asutajaliige (24.03.1994).

Arhitekti- ja Inseneribüroo