uudised
büroo
Ilmar Heinsoo
galerii
kontakt

ARX

09.08.2018
Valmis ja sai kasutusloa Rävala Büroohoone laiendus.

29.05.2017
OÜ Simus Kinnisvaraarendusega allkirjastati leping Lasnamäe tn 16 korterelamu projekteerimiseks.

31.03.2017
Valmisid korterelamud Nõmmel, Ilmarise tn 3.

28.03.2017
Keila Linnavolikogu võttis vastu otsuse Keila Jõesaare detailplaneeringu osalisest kehtestamisest. 1. etapis kehtestatakse planeering hoonestamiseks ette nähtud kinnistute osas.

24.03.2017
Tabasalus lint lõigati Eesti Vanglatööstuse, mis rohkem tuntud Stovemani kaubamärgi järgi, kontoriblokiga laohoone avamisel.

10.02.2017
Tellijale anti üle Raplamaa Haigla esmatasandi tervisekeskuse eskiis.

07.10.2016
Asetati nurgakivi AS Eesti Vanglatööstus administratiiv-laohoonele.

01.10.2016
Alates 2016.a oktoobrist tegutseb Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX OÜ uuel aadressil: Kristiina 15, 10131 Tallinn

22.09.2016
Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastas ehitusloa Rävala pst 2 / Kivisilla tn 8 büroohoone laiendamiseks.

17.08.2016
Valmisid põhiprojekti dokumendid alajaam-kaalumaja ehitamiseks ning olmehoone ja autopesula rekonstrueerimiseks AS Ragn-Sells kinnistule Suur-Sõjamäe 31a, Lasnamäel.

20.07.2016
Valmis Ilmarise tn 3 hoonete kaheks korterelamuks rekonstrueerimise ja laiendamise projekti muudatus, millega enamus kortereid on planeeritud läbi kahe korruse.

21.06.2016
Harku Vallavalitsus väljastas ehitusloa AS Eesti Vanglatööstus laohoone ehitamiseks.

08.06.2016
Tallinna Linnavalitsus kehtestas oma otsusega nr 928-k Akadeemia tee 41 kinnistu detailplaneeringu.

20.05.2016
Keila Linnavalitsus võttis oma korraldusega vastu Keila Jõesaare detailplaneeringu.

02.03.2016
Tallinna Linnavalitsus võttis oma korraldusega nr 304-k vastu Akadeemia tee 41 kinnistu detailplaneeringu.

10.03.2016
Eesti Arhitektide Liidu üldkogu valis Ilmar Heinsoo taas EAL eestseisuse liikmeks.

25.09.2015
Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastas ehitusloa Graniidi tn 4 üksikelamu ehitamiseks.

30.05.2015
TLPA väljastas ehitusloa Ilmarise tn 3 korterelamutele.

12.02.2015
Ilmar Heinsoo pälvis Eesti Arhitektide Liidu kolleegipreemia ja teenetemedali, mis anti üle EAL üldkogul.

04.02.2015
Muinsuskaitseamet kooskõlastas Keila Jõesaare detailplaneeringu.

06.03.2014
Tallinna Linnavolikogu kehtestas Graniidi tn 4 kinnistu detailplaneeringu.

27.02.2014
Eesti Arhitektide Liidu üldkogu valis Ilmar Heinsoo taas
EAL eestseisuse liikmeks.

20.12.2013
Valmis Ilmarise tn 3 korterelamute projekt.

20.11.2013
Tallinna Linnavalitsus kehtestas Paldiski mnt 81 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

16.10.2013
Saue Vallavalitsus väljastas ehitusloa Koidu tee 72 eramule.

04.09.2013
Tallinna Linnavalitsus võttis vastu Paldiski mnt 81 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

11.09.2013
Tallinna Linnavalitsus võttis vastu Graniidi tn 4 kinnistu detailplaneeringu.

17.05.2013
Ilmar Heinsoole anti 7. kutsetaseme volitatud arhitekti kutsetunnistus.

25.01.2013
Järvamaa Omavalitsuste Liit ja ajaleht Järva Teataja kuulutasid välja konkursi "Järvamaa aasta tegu 2012" võitja. Rahvahääletusel kogus kümnest nominendist enim hääli septembris avatud Järvamaa Haigla Õendusabi keskus.

02.10.2012
Kodulehele on lisatud pildigalerii värskelt avatud Järvamaa Haigla õendusabi keskusest.

12.09.2012
Paides avati pidulikult Järvamaa Haigla õendusabi keskus.

06.09.2012
Rävala Büroohoones valmis Arhitektibüroos ARX kujundatud notaribüroo.

23.08.2012
Ilmar Heinsoost sai Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX OÜ ainuomanik.

10.07.2012
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati vastu võtmiseks Paldiski mnt 81 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu uus kooskõlastatud lahendus koos sinna kavandatud Terviseameti hoone uue eskiisiga.

17.04.2012
Tellijale anti üle AS Saue EPT büroo-tootmishoone eskiis.

09.02.2012
Eesti Arhitektide Liidu üldkogu valis Ilmar Heinsoo taas
EAL eestseisuse liikmeks.

27.01.2012
Kultuurileht Sirp avaldas Ilmar Heinsoo artikli "Arhitekti kutsest", mis käsitleb arhitektide kutsealase kompetentsuse hindamise süsteemi ja selle arendamist. Loe artiklit

11.10.2011
Lasnamäel avati pidulikult AS Ragn-Sells jäätmekütuse tehas.

08.06.2011
Tellijale anti üle Järvamaa Haigla statsionaarse õendusabi korpuse sisseehitatud mööbli lahendused.

31.05.2011
Tellijale anti üle Järvamaa Haigla statsionaarse õendusabi korpuse tööprojekt.

12.05.2011
Aktsiaseltsiga Ragn-Sells allkirjastati leping Kohila vallas
Lii-Sii ja Laasi kinnistute detailplaneeringu koostamiseks.

06.12.2010
AS Järvamaa Haiglaga allkirjastati leping haigla statsionaarse õendusabi korpuse projekteerimiseks.

17.06.2010
Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 153 kehtestati
Lasnamäe tn 16 kinnistu detailplaneering.

26.02.2010
Aktsiaseltsiga Ragn-Sells allkirjastati leping jäätmekütuse tootmishoone ehitusprojekti asendiplaani ja arhitektuuri osa koostamiseks põhi- ja tööprojekti staadiumites.

09.09.2009
Allkirjastati leping väikeelamu projekteerimiseks Kalamajja,
Graniidi tn 4.

17.08.2009
Tellijale anti üle Järvamaa Haigla statsionaarse õendusabi korpuse eskiis.

04.08.2009
AS Järvamaa Haiglaga allkirjastati leping haigla statsionaarse õendusabi korpuse eskiisi koostamiseks.

27.06.2009
Aktsiaseltsiga Ragn-Sells allkirjastati leping jäätmekütuse tootmishoone ehitusprojekti asendiplaani ja arhitektuuri osa koostamiseks eelprojekti staadiumis.

01.04.2009
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 509-k algatati
eelnevalt heaks kiidetud eskiisi alusel Paldiski mnt 81
kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 511-k algatati
eelnevalt heaks kiidetud eskiisi alusel Pärnu mnt 540a detailplaneering.

11.02.2009
Tallinna Linnavalitsus võttis vastu
Lasnamäe tn 16 kinnistu detailplaneeringu.

28.10.2008
Tellijale anti üle Tervisekaitseinspektsiooni
uute hoonete eskiisprojekt.

20.12.2007
Sotsiaalministri käskkirjaga nr 243
kinnitatakse AS Wismari Haigla
funktsionaalse arengukava I ja II etapp.

12.12.2007
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 2170-k
algatatakse eelnevalt heaks kiidetud eskiisi alusel
Lasnamäe tn 16 kinnistu detailplaneering.

11.04.2007
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 641-k
algatatakse eelnevalt heaks kiidetud eskiisi alusel
Kadaka tee 76 kinnistu detailplaneering.

16.02.2007
Tellijale anti üle Järvamaa Haigla eskiisprojekt.
Projekti tutvustamine avalikkusele leidis kajastamist
Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis.

 


 

Arhitekti- ja Inseneribüroo