uudised
büroo
Ilmar Heinsoo
galerii
kontakt

ARX

volitatud arhitekt


HARIDUS


Eesti Riiklik Kunstiinstituut
1975, arhitekt

Kutsetunnistus nr 006744 vastavusest volitatud arhitekt
V kutsekvalifikatsiooni nõuetele
2005

Kutsetunnistus nr 080239 vastavusest volitatud arhitekt,
tase 7 kutsekvalifikatsiooni nõuetele
2013


TÖÖALANE KOGEMUS

Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX OÜ
peaarhitekt, juhatuse liige
alates 1992

AS Eesti Projekt
osakonna peaarhitekt
1990–1992

RPI Eesti Projekt
arhitekt, vanemarhitekt, sektori juhataja
1975–1990

RPI Eesti Maaehitusprojekt
tehnik-arhitekt
1969–1970


TÄIENDKOOLITUS

EV Sotsiaalministeerium, Helsinki University of Technology,Faculty of Architecture Research Institute for Health Care Facilities SOTERA
Tervishoiuasutuste funktsionaalse planeerimise alane täienduskursuste tsükkel
02.199604.1997

EV Sotsiaalministeerium, SWECO International, FFNS Arkitekter
Haigla arengukava koostamise alane täienduskursus
09.200011.2001

Eesti Ehituskeskus
Erinevad koolitusseminarid
20002017


KUTSELIIDUD

Arh Ilmar Heinsoo on Eesti Arhitektide Liidu liige aastast 1982,
olnud korduvalt valitud selle juhatuse liikmeks ja aastast 2004
Eesti Arhitektide Liidu esindaja Kutsekoja Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogus.

Ilmar Heinsoo on Eesti Arhitektide Liidu büroo-omanike sektsiooni asutajaliige (11.09.2007).

Aastast 2010 EAL eestseisuse liige, ehitus- ja planeerimisseadusandluse töögrupi liige.

CV

Arhitekti- ja Inseneribüroo